De groepsverdeling


Dit jaar hebben we 7 groepen gevormd. Daarbij hebben we de keuze gemaakt voor 3 gecombineerde groepen in de onderbouw, groep 1/2,  groep 2/3 en groep 4/5. Groep 4 is drie dagen in de week een enkele groep en 2 dagen in de week een combinatie met groep 5. 

Groep 1 / 2                     Jonna Willems en Sanneke Strous

Groep 2 / 3                     Diana Kleine en Helga Dersigni

Groep 4                           Joyce de Wit en Sharon Kroesen

Groep 5                           Marian Bouwens en Joyce de Wit

Groep 6                           Frieda Hidding en Sharon Kroesen

Groep 7                           Janneke Sol en Corien Klijnstra

Groep 8                           Ryan Prins

Gymnastiek                    Livius Kooij

Irma Kattouw en Jennita Metselaar begeleiden individuele kinderen of groepjes kinderen verdeeld over de week.