VakantieDe schoolvakanties worden in gezamenlijk overleg door de onderwijsbesturen in de gemeente Hoogeveen vastgesteld. De afspraak is dat iedereen zich daar aan houdt. Bijeen, dus onze school ook, houdt zich aan die afspraak, zodat gezinnen niet met verschillende vakantieregelingen worden geconfronteerd.                                                                                 

Het voortgezet onderwijs kent andere lesuren, waardoor er een verschil kan onstaan. Zo kan een vakantie bij het VO afwijken van het basisonderwijs..
                                                                                                                                                           

Vakanties 2021 - 2022

Herfstvakantie 18 oktober - 22 oktober
Kerstvakantie 27 december - 7 januari
Voorjaarsvakantie 21 februari - 25 februari
Goede vrijdag/Pasen 15 april - 18 april
Meivakantie 25 april - 6 mei
Hemelvaart 26 mei - 27 mei
Pinksteren 6 juni
Zomervakantie 18 juli - 26 augustus


 


Verlof buiten de schoolvakanties, mag dat?
 

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. De leerplichtwet biedt de directeur van de school de mogelijkheid om, in uitzonderlijke situaties toestemming te geven voor extra verlof.
Lees meer.