De schoolgids


Schoolgids

De schoolgids is als het ware het handboek van de school. Alles wat er in de school speelt,  waarom en hoe we het georganiseerd hebben, belangrijke gegevens, u kunt het er allemaal in terugvinden. 

Voorwoord en inhoudsopgave schoolgids

Schoolgids

 

Jaarbijlage schoolgids

Naast onze meerjarenschoolgids maken wij elk jaar een jaarbijlage. Daarin staan specifiek de zaken die met het betreffende schooljaar te maken hebben.
Deze wordt in het begin van het schooljaar, samen met de jaarkalender op papier meegegeven.

Schoolgidsbijlage